logo2.jpg (8 522 bytes)

Dokumentační sbírky uložené ve Středisku vědeckých informací Etnologického ústavu Akademie věd ČR

V SVI EÚ AV ČR jsou uloženy rozsáhlé fondy a sbírky dokumentů s především související národopisnou tématikou (mj. fotodokumenty, fonodokumenty, výzkumné záměry, kresby, plánové dokumentace apod.). Díky jejich značné historické a vypovídací hodnotě se tyto fondy a sbírky řadí k nejvýznamnějším pramenným základnám vědecké práce v oblasti národopisu na území ČR. Dokumentační sbírky, jejichž počátky sahají až do 1. poloviny 19. století, vznikaly díky organizované sběratelské činnosti a terénním výzkumům. Tyto fondy ústav dále rozšiřuje vlastními výzkumy, ale nemalá část novějších sbírek pochází také od amatérských sběratelů, z darů a samozřejmě i z nákupů.

Jednotlivé fondy charakteristika

Fond německých oblastí (FNO) Pražská sbírka německých lidových písní – SVI Praha

Časový rozsah 1750-1942

Pražská sbírka německých lidových písní (neboli Fond německých oblasti) je nejen jedním z nejcennějších a nejrozsáhlejších fondů archivu EÚ AV ČR, ale zároveň také významným historickým a kulturním odkazem českých Němců, kteří několik století obývali zejména české a moravsko-slezské pohraničí. Sbírka, která kromě notových a textových zápisů lidových písní, obsahuje také texty říkadel, hádanek, modliteb apod., dále i popisy zvyků, různé pohlednice, fotografie či kresby, postupně vznikla v letech 1894–1945, přičemž její jádro a nejobsažnější část vznikla v letech 1906–1918 v souvislosti s podnikem „Lidová píseň v Rakousku“, který měl za cíl sesbírat a vydat veškerou lidovou poezii a hudbu rakouských národů. Před rokem 1989 nebyla sbírka zejména z politických důvodů pro jakékoliv bádání přístupná, proto až na počátku 90. let 20. století bylo možné seznámit se jak s jejím obsahem, tak fyzickým stavem. Degradace sbírky díky nevhodnému uložení byla značná (od roku 1945 až do počátku 50. let byla umístěna na půdě, na níž byla částečně poškozena zatékající vodou ze střechy), a proto bylo nejprve nutné sbírku restaurovat a konzervovat, což se v průběhu 90. let díky finančním prostředkům poskytnutých nadací koncernu Volkswagen podařilo.

Od roku 2020 probíhá postupná digitalizace sbírky.

Odkazy na digitalizované dokumenty FNO

 

Fond Fotografická sbírka – SVI Brno

Časový rozsah 1953-1958

Jedná se o snímky dokumentující přibližně prvních dvacet let činnosti této instituce (od roku 1953). Jde především o historické fotografie získané v rámci výzkumu muzikantů a kapel na Hodonínsku a Vyškovsku, vlčnovský kroj a lidový oděv z Březníku u Náměště nad Oslavou (72 snímků), záběry z Horňáckých slavností 1958 a dalších oblastí lidové kultury. Pochází převážně z Moravy.

Odkazy na digitalizované dokumenty

 


[Úvodní strana] || [Podrobný úvod]